Construim punți, depășim bariere

Această resursă este creată în cadrul proiectului „Construim punți, depășim bariere” finanțat de Uniunea Europeană, realizat de Fundația Est-Europeană și cofinanțat de Suedia.
Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale realizatorilor, finanțatorilor și cofinanțatorilor.

Этот ресурс разработан в рамках проекта «Строим мосты, преодолеваем препятствия», который финансируется Европейским Союзом, внедряется Фондом Восточная Европа и со-финансируется Швецией.
Высказанные мнения принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения создателей и партнеров, которые финансируют и ко-финансируют проект.

EU EEF SUEDIA